Afstandsverschil

Elke toets naast een andere toets, is een halve toon hoger of lager. Een toets direct rechts van een andere toets, is een halve toon hoger. Voor een toets links van een andere toets geldt het omgekeerde: deze is een halve toon lager. Hierbij worden ook de zwarte toetsen mee geteld!

Hieronder volgt een voorbeeld. De F en de Fis liggen naast elkaar en schelen dus een halve toon. De G en de A schelen een hele toon: tussen deze twee toetsen ligt namelijk een zwarte toets! De B en C liggen direct naast elkaar en schelen een halve toon. Voor de D en E geldt weer hetzelfde als voor de G en de A.


Waarom is het belangrijk om dit te weten?


Dit is belangrijk om dit te weten, want als u straks gaat leren piano spelen en er wordt gesproken van een majeur of mineur akkoord en dat het verschil tussen beide een halve toets is, dan weet u wat dit inhoudt!
Reactie plaatsen