Akkoorden

Een akkoord is een samenklank van drie of meer tonen die zodanig samenklinken, dat zij samensmelten. Een akkoord bestaat altijd uit een grondtoon, een terts en een kwint.

Meestal worden piano akkoorden gebruikt om een melodie te begeleiden, zij vormen als het ware de basis voor deze melodie. Hierdoor klinkt een pianostuk mooier en voller.Op bovenstaand plaatje is een C akkoord te zien: deze drie toetsen slaat u dus aan om een C akkoord ten gehore te brengen. Ziet u dat tussen de eerste en tweede toets die u aanslaat 3 toetsen liggen? En ziet u ook dat tussen de tweede en derde toets die u aanslaat 2 toetsen liggen? Eigenlijk maakt het niet uit op welke toets u begint, zolang u dit onderlinge afstandsverschil aanhoud speelt u een majeur akkoord!

Als u overigens dit onderlinge afstandsverschil omdraait en dus tussen de eerste en tweede toets die u aanslaat 2 toetsen tussenruimte laat en tussen de tweede en derde toets die u aanslaat 3 toetsen tussenruimte laat, speelt u een mineur akkoord.

Piano Akkoorden


Een akkoord kan op drie verschillende manieren gespeeld worden:

- Tegelijk – Hierbij worden alle toetsen van het akkoord tegelijkertijd aangeslagen

- Apart – Hierbij worden de toetsen van het akkoord om de beurt, dus 1-voor-1 aangeslagen

- Gespreid – Hierbij wordt de middelste toets weggelaten, hiervoor in de plaats wordt de eerste toets van het akkoord een octaaf hoger herhaald. De eerder genoemde tussenruimte wordt bij dit voorbeeld tussen de eerste en tweede aangeslagen toets maarliefst 6 toetsen en de tussenruimte tussen de tweede en derde aangeslagen toets is 4 toetsen. Bij deze gespreide variant wordt geen onderscheid gemaakt tussen een majeur en mineur variant.
Co
Door

Co

op 27 Sep 2015

Hoi Steven, Even een opmerking. Misschien heb ik het wel mis hoor, maar ik hoor dat dan graag van je. Bij de gespreide akkoorden zeg je 'De eerder genoemde tussenruimte wordt bij dit voorbeeld tussen de eerste en tweede aangeslagen toets maar liefst 6 toetsen en de tussenruimte tussen de tweede en derde aangeslagen toets wordt eveneens 6 toetsen.' Volgends mij is de tussenruimte tussen de tweede en de derde aangeslagen toets 4 toetsen en geen 6 toetsen. Tussen de eerste en de tweede aangeslagen toets zijn het wel 6 toetsen.. Verder ben ik super blij dat ik de cursus ben gaan volgen bij jou. Ik had niet verwacht dat ik zo snel al een liedje kon gaan spelen met twee handen. Groetjes Co

Steven
Door

Steven

op 28 Sep 2015

Hoi Co, Je hebt helemaal gelijk! Dat heb je goed gezien en ik heb het direct aangepast, het zijn inderdaad 4 toetsen tussen de tweede en derde aangeslagen toets als je een akkoord gespreid speelt. Verder goed om te horen dat je zo enthousiast bent over de cursus en dat je al zo snel een liedje kon spelen met twee handen. Ga zo door, Co! Groeten, Steven

Ro
Door

Ro

op 17 Aug 2012

Hoi Steven. Dank je wel voor je uitleg over piano etc.. Ik speel zelf wel piano en cello. Ik kan zelf bladnoten lezen. Nu is mij gevraagd of ik aan een oudere iemand basis bladmuziek zou willen leren. Voor mij een uitdaging om het te doen. Maar hoe pak ik het aan. Zo kwam ik op jou site terecht. Waar zal ik als eerst moeten beginnen. Deze meneer speelt op een gitaar. En hij wil van het bladmuziek leren spelen. Het hoeft niet perfect. Dus ik zou eigenlijk eerst de basis kunnen geven. Ik heb een piano thuis. Hoe pak ik het aan. Heb je tips voor mij? graag zelfs. groetjes.

Steven
Door

Steven

op 17 Aug 2012

Beste Ro, Als ik zelf iemand les geef, leer ik ze eerst over akkoorden en leg uit waarom je met je linkerhand je rechterhand begeleidt (zodat ze begrijpen wat ze spelen). Daarna leer ik ze pas vanaf bladmuziek spelen, zo doe ik het ook in mijn https://pianopro.nl/cursus" title="Cursus Piano Spelen" target="_blank" rel="nofollow">cursus piano spelen in die volgorde. Begin gewoon met eenvoudige liedjes die voor één hand geschikt zijn, zodat je diegene uit kunt leggen hoe het notenschrift werkt. Later kun je dan steeds moeilijker gaan en ook de linkerhand erbij betrekken. Succes!

Reactie plaatsen