Crescendo

Crescendo heeft te maken met het harder worden van het volume van je pianospel. Crescendo betekend letterlijk harder of sterker worden, wat betekent dat het volume dus oploopt.

Crescendo spelen

Door het toepassen van crescendo kan er bijvoorbeeld een toenemende spanning veroorzaakt worden. Dit is het tegenovergestelde van decrescendo, waarin het volume juist langzamerhand zachter wordt.

In het notenschrift wordt crescendo aangegeven door een < teken. Descrescendo wordt aangegeven door een > teken. De lengte van dit teken geeft aan over welke periode het van hard naar zacht moet. Er zijn andere noteringen die aangeven of iets continue hard of zacht gespeeld moet worden, crescendo en decrescendo zorgen voor een geleidelijke overgang tussen deze twee volumes van spelen.

Dynamiek

Dynamiek is de leer van sterkteverhoudingen. Een uitstekend pianist onderscheidt zich van een startende pianist door deze volumeverschillen, de dynamiek, goed onder controle te hebben. Hiermee wordt namelijk het karakter van een liedje bepaalt. Je zult dan ook zien dat de ene pianist hetzelfde liedje ander interpreteert dan de ander, terwijl ze hetzelfde bladmuziek lezen. Deze interpretatie wordt naast snelheid met name door volume bepaalt.
Reactie plaatsen