Forte (f)

Forte betekent luid. Als er een f in een muziekstuk weergegeven is, geeft dit aan dat er luid gespeeld moet worden.

Zie ook (van zacht naar hard): pianississimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, fortississimo
Reactie plaatsen