Fortissimo (ff)

Fotissimo betekent zeer luid. Als er ff in een muziekstuk weergegeven is, geeft dit aan dat er zeer luid gespeeld moet worden.

Zie ook (van zacht naar hard): pianississimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, fortississimo
Reactie plaatsen