Mezzo Piano (mp)

Mezzo Piano betekent gematigd zacht. Als er mp in een muziekstuk weergegeven is, geeft dit aan dat er gematigd sterk gespeeld moet worden.

Zie ook (van zacht naar hard): pianississimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, fortississimo
Reactie plaatsen